Zásady ochrany osobních údajů

At Sportsbettingvips.com zavázali jsme se k ochraně a respektování soukromí našich uživatelů.

Když vstoupíte na tento web, shromažďujeme o vás určité informace a jsme věrní, že všechny informace budeme uchovávat v soukromí.

Tato politika ochrany osobních údajů definuje, jak chráníme jakékoli informace našich uživatelů. Platí následující definice.

Následující definice pojmů platí pro www.sportsbettingvips.com - „web“.

Majitelé www.sportsbettingvips.com - „Majitelé“. Jednotlivec, společnost nebo jiná organizace využívající www.sportsbettingvips.com– „Uživatelé“ Podmínky použití zde uvedené - „Podmínky“

O zásadách

Tyto zásady ochrany osobních údajů definují podmínky, jak web shromažďuje informace od uživatelů a jak jsou tyto informace chráněny.
Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí, že informace o uživateli nebudou sdíleny s žádnými webovými stránkami třetích stran, které mohou být propojeny z našich stránek.

Non-Personal Information

Specifické neosobní informace se shromažďují a ukládají, když nás uživatelé navštíví. Tyto informace zahrnují používaný webový prohlížeč, typ použitého zařízení, doménu a datum a čas přístupu a další technické informace. Tyto informace mohou být použity k analýze provozu na webu.

Osobní informace

Osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány webem pouze v případě, že uživatel dobrovolně takové informace kontaktuje web nebo majitele. Tyto informace se používají pouze za účelem odpovědi uživatelům.

Pravidla pro zveřejňování osobních údajů

Majitelé ani stránky za žádných okolností nesdělí žádné osobní údaje žádné třetí straně.

Cookies

Web může používat soubory cookie ke zlepšení uživatelského dojmu, sledování provozu pocházejícího z jiných webů a sledování odchodu na jiné weby. Cookies nejsou nijak spojeny s jednotlivými uživateli, kteří přistupují na web.

Přijetí zásad ochrany osobních údajů

Používáním webu všichni uživatelé souhlasí s přijetím podmínek našich zásad ochrany osobních údajů.

Otázky týkající se ochrany osobních údajů

Pokud máte jako uživatel jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, můžete kontaktovat web.

Aktualizace a změna zásad ochrany osobních údajů

Vlastníci nebo zástupci jednající jejich jménem mohou tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo změnit bez předchozího upozornění.

888Starz