Termín užívání

Žádáme vás, abyste si důkladně přečetli níže uvedené „Podmínky používání“ a také si můžete pro jejich potřebu vzít kopii.

Smlouva a přijetí podmínek

Poloha uživatele podléhá dohodě a přijetí podmínek. Poloha uživatele představuje dohodu a souhlas s podmínkami použití, aniž by byly upraveny, změněny a odstraněny. Majitelé stránek a agenti jménem vlastníků mohou kdykoli aktualizovat a revidovat podmínky použití.

Popis služeb

Tento web sdílí informace, recenze, zprávy a srovnání týkající se sázkových webů a sázkových pokynů. Toto je přidružený web pro informace o sázení a my nepřijímáme ani usnadňujeme sázkové transakce.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webu definují, jak vlastník informace zveřejní a jak lokalizuje umístění uživatele.

Webové stránky třetích stran

Tato stránka obsahuje odkazy na webové stránky online sázek na webové stránky třetích stran. Nemáme kontrolu nad umístěním webových stránek třetích stran. Nezodpovídáme za žádný obsah, produkty ani jiné materiály dostupné z těchto webových stránek třetích stran.

Když navštívíte web třetí strany, automaticky jste souhlasili s jakýmikoli pravidly a podmínkami používání tohoto webu. Nezodpovídáme za žádné škody nebo ztráty způsobené webovými stránkami třetích stran ani za používání webových stránek třetích stran.

Je to vaše odpovědnost, protože uživatel se před používáním služeb jakéhokoli webu třetí strany propojeného na dané místo seznámí s příslušnými zákony ve vaší oblasti.

Souhlasíte, protože uživatel nebude reprodukovat, duplikovat, prodávat, obchodovat nebo kopírovat jakýkoli obsah na místě.

Pokud umístění umožňuje odesílání obsahu od uživatele, vy, protože uživatel splňuje následující podmínky:

  • Budete vlastníkem veškerého obsahu, který odešlete
  • Veškerý odeslaný obsah odpovídá vašim informacím
  • Nebudete odesílat žádný obsah, který podle vás není spolehlivý, nepřesný nebo zavádějící
  • Nebudete odesílat žádný obsah, který by byl v rozporu s autorskými právy, ochrannými známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy třetích stran
  • Nebudete odesílat žádný obsah, který by porušoval žádný zákon nebo nařízení
  • Nebudete odesílat žádný obsah, který je považován za rasistický, pomlouvačný, pomlouvačný, výhružný, oplzlý, nenávistný nebo zaujatý

Prohlášení

Vlastník webu zajistí, aby informace, obsah a odkazy uvedené na místě byly přesné.
Jako Uživatel souhlasíte s tím, že místo a / nebo Majitelé nemohou a nemohou nést odpovědnost nebo odpovědnost za jakékoli nepřesnosti obsažené v informacích, obsahu a odkazech poskytnutých na místě.
Jako uživatel pochopíte a souhlasíte s tím, že veškeré informace, obsah a odkazy poskytované na místě jsou vytvářeny k dispozici na vaše vlastní riziko.
Nemůžete činit Majitele odpovědnými za jakékoli škody nebo ztráty jakéhokoli druhu způsobené buď přímo, nebo nepřímo informacemi, obsahem a odkazy uvedenými na webových stránkách.

Rezervace práv

Web a Vlastníci si vyhrazují všechna práva týkající se všech informací a obsahu poskytovaného na místě, včetně, ale bez omezení na všechna nebo jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty a jiná vlastnická práva. Používání jakýchkoli práv vlastníků vyžaduje písemné povolení ze stránek nebo vlastníků.

Porušení autorských práv

Pokud se jako uživatel domníváte, že kterékoli z informací nebo obsahu poskytovaných v dané lokalitě mohou být také nepřesné nebo představovat porušení autorských práv, všimnete si vlastníků webových stránek podle článku 11 těchto podmínek.

Dotazy týkající se těchto podmínek

Pokud máte jako Uživatel jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, budete kontaktovat web v souladu s bodem 11 těchto podmínek.

Kontaktování místa

Podrobnosti o tom, jak kontaktovat správce webových stránek, naleznete také na následující stránce: Tlačítko Kontaktujte nás

Jazyk termínů

Pokud existuje rozpor mezi anglickou jazykovou verzí podmínek a verzí v jiném jazyce, bude upřednostněna anglická verze.

Vynutitelná ustanovení

Jakékoli ustanovení obsažené v těchto Podmínkách není vymožitelné v jurisdikci Uživatele, pak se taková ustanovení nemusí vztahovat.
V takovém případě, kdy ustanovení nebo ustanovení nejsou vymahatelná, platí i nadále všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek.

888Starz